Hva er et jobbsøknadsskjema? Definisjon og eksempler (2023)

Hva er et søknadsskjema?

Anapplikasjonsformer et offisielt dokument som en potensiell arbeidsgiver vil kreve at kandidater fyller ut når de søker på en ledig stilling. Søknadsskjemaet lar arbeidsgiveren stille en rekke spesifikke spørsmål som hver kandidat må svare på.

Et standardskjema bidrar til å fremskynde søknadsprosessen og gjør det lettere for rekrutterere å sammenligne søknader. Det gjør det også lettere å luke ut uegnede eller underkvalifiserte kandidater.

Søknadsskjema benyttes også der det er kontinuerlig behov for rekruttering eller hvor det forventes et høyt søkervolum. Du kan bli bedt om å fylle ut et søknadsskjema for blant annet jobber i offentlig sektor, utdanning og større handelsbedrifter.

Et søknadsskjema vil vanligvis inneholde avsnitt ompersonlig informasjon,utdanning, arbeidserfaringogarbeidshistorie, i tillegg tilkompetansebaserte spørsmålog apersonlig uttalelse.

Søknadsskjemaer fylles vanligvis ut og sendes inn online, selv om papirversjoner kan godtas i noen tilfeller.

Hvorfor er søknadsskjemaer viktige?

Et søknadsskjema er sannsynligvis din første sjanse til å gjøre inntrykk på en arbeidsgiver. Det kan bety forskjellen mellom å bli avvist direkte eller invitert til intervju, så det er avgjørende å få det riktig.

De beste søknadsskjemaene vil bruke spørsmålene som stilles for å avsløre kandidatenserfaring,kvalifikasjoner,ferdigheterogattributter, samtidig som de viser hvordan disse er direkte relevante for rollen det søkes om.

Søknaden din bør fange oppmerksomheten til rekruttereren og la vedkommende få lyst til å finne ut mer.

Det er liten vits å sende ut mange jobbsøknader av dårlig kvalitet. Finn i stedet noen firmaer du har et sterkt ønske om å jobbe for, og fokuser på å søke på dem.

Tid bruktundersøker selskapetog forberede svar som er gjennomtenkte, intelligente ogtilpasset den spesifikke rollenvil gi rekruttereren et bedre innblikk i din personlighet og egnethet for stillingen, og gjøre søknaden din mer minneverdig.

Hva er et jobbsøknadsskjema? Definisjon og eksempler (1)

Fylle ut søknadsskjemaer

Hvis du vet hva du gjør, er det en relativt enkel prosess å fylle ut et søknadsskjema. Men det er viktig å bruke tid på å sjekke og perfeksjonere applikasjonene dine, siden selv en liten feil kan føre til avvisning.

(Video) Hvordan skrive jobbsøknad?

Søknadsskjemaets struktur

De fleste søknadsskjemaer består av fire hovedseksjoner:

 • Personlige opplysninger
 • utdanning
 • Ansettelseshistorie
 • Aktiviteter og interesser

Søknadsskjemaer kan også inneholde seksjoner som krever at du gir svar på spesifikke spørsmål, for eksempel:

 • Personlig erklæring/grunner for å søke
 • KompetanseSpørsmål

Det er viktig at du fyller ut hver del av søknadsskjemaet uten stave- eller grammatiske feil. Husk å svare på spørsmålene foran deg i stedet for det du kanskje tror blir stilt – eller spørsmålet du ønsker å svare på.

For nettskjemaer er det vanligvis enklere å skrive inn svarene dine i et Word-dokument og deretter kopiere/lime dem inn i det aktuelle feltet i nettleseren. Hvis du gjør dette, sørg for at du har fullført hver seksjon, og kontroller formateringen mens du går.

Personlige opplysninger

Dette er den enkleste delen å fylle ut. Pass på at du legger inn riktig informasjon på de riktige stedene.

utdanning

Det forventes at du oppgir navn og adresser til skoler eller høyskoler du har gått på, og du kan bli pålagt å gi akademiske karakterer for kvalifikasjoner du har mottatt fra videregående skole til universitet.

Førsteårskarakterer kan også tas i betraktning, selv om disse ikke nødvendigvis teller med i din endelige gradsklassifisering.

Du må oppfylle eller overgå de faglige minimumskravene som kreves for jobben du søker på. Noen arbeidsgivere, spesielt de som bruker automatiserte rekrutteringssystemer, vil ganske enkelt se bort fra søknader som ikke oppfyller akademiske minimumskrav.

Hvis du har en sterk og gyldig grunn til at karakterene dine ikke oppfyller minimumskravene til jobben du søker på, så ring personalavdelingen for å diskutere søknaden din. Vær forberedt på å inkludere dokumentasjon for å underbygge årsakene du gir for karakterene dine, for eksempel et legebrev.

Ansettelseshistorie

Før du begynner å svare på denne delen, les eventuelle retningslinjer nøye for å forsikre deg om at du fyller ut nøyaktig slik arbeidsgiveren ber om. Du vil bli bedt om å gi detaljer om ansettelse, inkludert feriearbeid og praksisplasser, vanligvis med det siste.

Hvis ansettelseshistorikken din er begrenset, ta med detaljer om ferie- eller deltidsjobber, midlertidig arbeid og ulønnet eller frivillig arbeidserfaring. Ta med alt som er spesielt relevant for jobben du søker på.

Ideelt sett trenger du minsttre eksemplerarbeid for søknadsskjemaet ditt. Hvis du har hatt mange jobber, bør eksemplene du bruker være de nyeste og/eller relevante for den ledige stillingen.

Det er viktig ågjøre rede for hver periode av livet dittpå søknadsskjemaet ditt, selv om det er perioder du var på reise eller ikke hadde formell utdanning eller arbeid. Ikke la datoer stå utenom.

For mellomår, sørg for å oppgi nøyaktig hva du gjorde, hvor dette fant sted, hvordan du organiserte/finansierte reisen din og hvilke ferdigheter du fikk som et resultat av opplevelsen. Som med alle svarene, prøv å snakke om det i sammenheng med rollen og vis hvordan friåret ditt er en fordel for din ansettelsesevne.

Aktiviteter og interesser

Sørg for å inkludere relevante ferdigheter, aktiviteter og interesser. Sørg for å fremheve høyt ansett ferdigheter (som andrespråk) over hobbyer som biler eller musikk.

For å finne ut hvilke jobber som passer best til din personlighet, besøk vår partnerCareerFitterogta karrieretesten GRATIS.

(Video) Hva må jeg ha med i en jobbsøknad?

Bestå quizen GRATIS

Personlig uttalelse

Denne delen kan også ha overskriften "Årsaker til å søke". I denne delen skal du bevise overfor din arbeidsgiver hvorfor du er egnet for rollen.

Prøv åselge deg selvog matche ferdighetene dine,kompetanserog erfaringer til de arbeidsgiveren ser etter.

La din arbeidsgiver vite:

 • Hva som opprinnelig tiltrakk deg til denne jobben.

 • Hvordan dine kvalifikasjoner, kompetanser og erfaring er relevante. Koble erfaringen din til personspesifikasjonen, og sørg for at du har tatt opp alle viktige og ønskelige kriterier som er oppført og gitt bevis for å støtte påstandene dine.

 • Hva du er villig til å gjøre for å oppgradere dine ferdigheter eller kvalifikasjoner, hvis det er relevant.

 • Hvordan personligheten din vil gjøre deg til en god bedriftspassform (bruk eksempler på erfaringer for å demonstrere din personlighet).

 • Hvorfor denne jobben er et logisk trekk fremover for deg, og hvordan den passer inn i dine langsiktige karrieremål.

Dersom du har møtt ansatte i bedriften, gjennom praksisplasser ellerkarrieremesser, for eksempel, så nevne det her. Snakk om det (positive) inntrykket du har av firmaet på grunn av disse møtene.

Du kan også snakke om uavhengig forskning du har utført på firmaets posisjon i sin bransje, kultur, struktur, opplæring og så videre.

Kompetansespørsmål

Kompetansespørsmåler en vanlig del av søknadsskjemaer. Eksempler inkluderer:

(Video) Hvordan skrive jobbsøknad

 • 'Beskriv en situasjon i fortiden når du har jobbet som en del av et team. Forklar rollen du spilte.'

 • 'Beskriv en gang du har forklart noe komplisert for en gruppe eller et individ; vis hvordan du hjalp dem å forstå dette konseptet.'

 • 'Beskriv en tid da endringer i livet ditt betydde at du måtte gjøre noe nytt eller annerledes. Si hva du gjorde og hvordan du taklet det.»

Arbeidsgivere stiller disse spørsmålene for å hjelpe dem å forestille seg hvordan du ville fungere på arbeidsplassen og hvordan du ville samhandle med andre. BrukerSTAR metode(Situasjon, oppgave, handling og resultat) kan hjelpe deg med å skrive effektive svar på kompetansespørsmål.

Hva er et jobbsøknadsskjema? Definisjon og eksempler (2)

Slik får du søknaden din til å skille seg ut i 2023

Rekrutterere vil oppdage late, generiske svar umiddelbart, så ikke la deg friste til å kopiere og lime inn fra skjema til skjema.

Arbeidsgivere ønsker å se gjennomtenkte, veloverveide svar som har værtskreddersyddtil jobben og selskapet du søker på. Dette vil vise at duforstå ansvaretdu vil ta på deg og ertrygg på din evneå utmerke seg i rollen.

Så ta deg tid til å forberede deg før du begynner å fylle ut skjemaet:

 • Samle all informasjon du trenger, for eksempel detaljer om akademiskprestasjoner, arbeidserfaring eller arbeidshistorie.

 • Forskningselskapet du søker til. Hva er deres mål og mål? Har de vært i nyhetene nylig? Hvem er deres konkurrenter? Bedriftens nettsted og kontoer for sosiale medier er et godt sted å starte, og om mulig,snakk med noen som allerede jobber derfor å få et reelt innblikk i rollen. Dette har den ekstra fordelen at de kanskje husker deg når de sorterer gjennom søknadsskjemaer, eller omtaler deg til den som er ansvarlig for å velge intervjukandidater.

 • Studer stillingsbeskrivelsen nøyeslik at du forstår ferdighetene og egenskapene arbeidsgiveren ser etter. Fortsett å komme tilbake til disse mens du fyller ut skjemaet.

 • Les instruksjonene nøye. Sjekk hvordan du fyller ut og sender inn skjemaet, om du trenger støttedokumenter og når fristen går ut.

Søknadsskjemaet er din sjanse til å selge deg selv, så ikke vær redd for detrop om dine prestasjoner, styrker og ferdigheter. Hvis du vant en pris på universitetet eller oppnådde de høyeste eksamenskarakterene i landet, legg det inn i søknadsskjemaet.

Bruk hver eneste detalj fra livet og opplevelsene til din fordel, spesielt alt som er unikt for deg, men sørg for at du fortsetter å bringe det tilbake tilkonteksten til rollen. Hvis du kan demonstrere at din erfaring er både imponerende og høyst relevant, så er du i en sterk posisjon.

Du må også forklareHvorfordu vil ha denne jobben. Bruk din forskning på selskapet til å demonstrere din lidenskap og entusiasme for rollen, og forklar hva du ville tilført den hvis du ble utnevnt.

Dinskrivestilkan også bidra til å gjøre søknaden din levende. Bruk et variert ordforråd og prøv å bruke positive, dynamiske ord der det er mulig - som "inspirert", "oppnådd" "forvandlet" og "effektiv" (pass på at du ikke går over toppen). Det sier seg selv at du bør være nøye med staving og grammatikk.

(Video) Jobbsøknaden. Knekk Koden

Til slutt, behold svarene dinekortfattet og til poenget. Arbeidsgivere ser kanskje gjennom en rekke søknader, og de vil ikke ha tid til å bla gjennom bunker med tekst. Selv de sterkeste kandidatene kan sette seg selv i fare hvis deres mest relevante erfaring går tapt i avsnitt på avsnitt som berømmer deres mange dyder.

Fokuser på å svare på spørsmålet du har fått klart og kortfattet.

Ærlighet og nøyaktighet

Aldri lyvpå søknadsskjemaet ditt.

Intervjuer er utformet for å være sonderende og vil sannsynligvis fange deg ut hvis du har laget svarene dine tidligere.

For spesielle karrierer (som advokater og regnskapsførere), må ansatte være eksepsjonelt ærlige og ansvarlige. Ethvert tegn på uærlighet vil bli sett på alvorlig.

Hvis du blir tilbudt stillingen, vil du bli pålagt å oppgi referanser og originalbevis på dine kvalifikasjoner. Sørg for at søknadsskjemaet ditt er en nøyaktig beretning om livet ditt, erfaringer og kvalifikasjoner.

Sjekker søknaden din

Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, gå bort fra det i noen timer, eller helst over natten. Dette vil tillate deg å komme tilbake til det med friske øyne.

Når du leser på nytt, sjekk at svarene dine formidler opplevelsen din effektivt og er detflytende, klarogkonsis. Og ikke glem å dobbeltsjekke for stave- og grammatikkfeil.

Det er også verdt å be noen andre gjøre en siste gjennomlesning for deg. De kan kanskje oppdage feil du har gått glipp av eller gi deg råd om hvordan du kan formulere noe bedre.

Spør din veileder, karriererådgiver eller en venn eller et familiemedlem om råd. Alle har en gyldig mening.

Eksempel på jobbsøknadsskjema utfylt av en kandidat (2023)

Personlige opplysninger

Navn:Jamie Briggs
Adresse:75 Folkstone Street, London
Telefon:07654567844
Epostadresse: jamiebriggs@email.com

utdanning

Skole:University of California
Emne:Medievitenskap
Datoer (fra til):2013 til 2017
Oppnådd gradsnivå:Heder

Ansettelseshistorie

Selskap:Snow Leopard Media
Posisjon:Turnuskandidat
Datoer (fra til):2017 til 2018
Ansvar:Åpningspost, assisterende webdesignteam, traineestilling

Selskap:Nettsideselskapet
Posisjon:Junior webutvikler
Datoer (fra til):2018 til 2022
Ansvar:Webdesign for kunder, relasjonshåndtering, besvare e-poster

(Video) jobbsøknad Rema 1000

Topp ferdigheter og interesser

 • Microsoft Office
 • Sosiale medier
 • Videoredigering
 • Nettsidedesign

Referanser

Vennligst oppgi referansene dine:Sarah Trill, The Website Company, 07649393120

FAQs

Hvordan starte en jobbsøknad eksempel? ›

Vær konkret

En god søknad er konkret og rett på sak. For å skrive en konkret innledning kan du benytte deg av ordene for, på grunn av og ettersom. Et eksempel på hvordan du kan skrive er: ”Jeg synes denne bedriften er spennende på grunn av utviklingen jeg har sett dere har gjort etter dere lanserte produkt X.”

Hvordan skrive en god jobbsøknad? ›

Gode råd fra oss:
 1. Start sterkt.
 2. Skriv fremtidsrettet og forsøk å vise at du er med å løse et behov ny arbeidsgiver har.
 3. Gode eksempler med tydelig resultater sier mye.
 4. Fokuser på det du kan.
 5. Sjekk skrivefeil.
 6. Ikke bruk for mye «jeg-form»

Hvordan skal en jobbsøknad se ut? ›

Derfor er det viktig å gjøre deg selv så interessant og attraktiv som mulig i søknaden. I tillegg bør den være lesbar, visuelt delikat og ha en ryddig og oversiktlig struktur. Språket i søknaden må være bra, teksten skal ikke være for lang og kun relevant informasjon skal være med i jobbsøknaden.

Hvordan beskrive personlige egenskaper i søknad? ›

Trekk fram personlige egenskaper i din jobbsøknad

Igjen kan du bruke forklarende eksempler på hvordan din personlighet kan ha en positiv effekt for arbeidsgiveren. Du kan også vise til hvordan andre mennesker beskriver din personlighet. På den måten kan du trekke fram mye positivt, uten at det virker som selvskryt!

Hva bør en søknadstekst inneholde? ›

Dette bør søknaden inneholde:
 • En kort og god innledning. Det er vanlig å skrive hvor du så stillingsutlysningen i den første setningen. ...
 • Overbevis etter innledningen. Forklar hvilke erfaringer og kunnskap du har som er viktig for jobben. ...
 • En kort avslutning. Si gjerne noe om hvorfor du er motivert for jobben.

Hvor mange ord skal en jobbsøknad? ›

Jobbsøknaden burde faktisk ikke være lenger enn én enkelt side. Selv om stillingsannonser ikke er som en eksamensoppgave, hvor antall ord ofte er spesifisert, kan du ta sikte på 250–300 ord som en tommelfingerregel. Og for at teksten skal være lett å lese, bør du også dele inn teksten i tre–fire avsnitt.

Hvordan avslutte en jobbsøknad eksempel? ›

Sånn kan du avslutte:

Igjen – denne stillingen virker perfekt og jeg vil gjerne bli deres nye kampanjeleder. Jeg kan ta med min erfaring som informasjonskonsulent, min faglige bakgrunn og mitt engasjement for faget til dere, og ser frem til å diskutere stillingen videre.

Hva er forskjellen på søknadstekst og søknadsbrev? ›

Det skal ikke være noen forskjell på disse! Både søknadstekst og søknadsbrev er begreper som brukes litt om hverandre om samme ting. Det som nesten bestandig gjelder, er at du skal sende inn CV + søknadstekst (eller søknadsbrev som noen kaller det).

Hva er forskjellen på en CV og en søknad? ›

Du skal med andre ord ikke bruke CV-en til å skrive i det vide og det brede om deg selv og hvorfor du er den beste kandidaten til stillingen. Det kommer siden i jobbsøknaden. En arbeidsgiver vil alltid starte med CV-en, før de eventuelt ser noe de liker som gjør at de går videre og leser jobbsøknaden i tillegg.

Hvordan få frem motivasjon i søknad? ›

Få fram motivasjonen din

Sett deg ned og tenk over hvorfor du vil ha jobben og vær ærlig på det. Ofte kan den ærlige motivasjonen virke “teit”, men det gjør at søknaden blir mer troverdig, sier Silje. Motivasjonen din skal vise at du virkelig vil ha jobben og at du trives med de oppgavene stillingen innebærer.

Hvordan skrive en god søknad uten erfaring? ›

Siden du mangler erfaring, kan du forsøke å fokusere på hvorfor du er motivert. I tillegg bør du trekke frem dine beste personlige egenskaper. Pass også på at søknadsteksten ikke blir for lang. Vær kortfattet, og få frem hvorfor du vil passe inn i den aktuelle bedriften.

Hvor skal Dato stå i søknad? ›

Datoen setter du på samme linje som postnummer og poststed, litt til høyre for midten.

Hva er dine personlige egenskaper? ›

Personlige egenskaper er attributter eller ferdigheter som kjennetegner deg. Det kan være sterke sider ved deg selv, som du føler at du er god til. Men det kan også være negative sider ved din personlighet, som du bør være deg bevisst i ulike sammenhenger.

Hvordan beskrive seg selv på intervju? ›

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Hva er en søknad? ›

Du kan få bruk for å skrive en søknad dersom du for eksempel skal søke om jobb, skole, hybel eller stipend. Formålet med slike tekster kan blant annet være å kommunisere, informere og å påvirke. En søknad er et formelt brev. På denne siden gir vi deg skriveråd som passer til flere typer søknader.

Er søknadsbrev og søknadstekst det samme? ›

Søknadstekst og søknadsbrev er to ord som går hånd i hånd. I bunn og grunn er de akkurat det samme. Når du skriver en søknadstekst, er dette som nevnt i en brevform. Søknaden skal helst være formell, og den skal adressere bedriften.

Skal man legge ved vitnemål i jobbsøknad? ›

Du behøver ikke skrive noe om karakterene i søknaden, men kan eventuelt legge ved en kopi av vitnemålet ditt fra grunnskolen når du søker jobb. Det viser jo dokumentasjon på deg som kan være relevant å ta med i en jobbsøknad.

Hva bør man ikke si på et jobbintervju? ›

(KarriereStart.no):

Da er det også ekstra viktig å gi et godt inntrykk og si de riktige tingene, men når du er litt stressa kan det være en prøvelse. Å hakke ned på din gamle sjef, virke usikker eller prøve å pynte på bildet av deg med oppbrukte klisjeer er dårlige ideer når du er ute og søker jobb.

Har man krav på å vite hvorfor man ikke fikk jobben? ›

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Når er det best å sende søknad? ›

Eksperter: Å sende inn søknaden på riktig tidspunkt kan femdoble sjansene for intervju
 1. Når du sender jobbsøknaden har mye å si for hvor stor sjansen er for at du blir kalt inn til intervju. ...
 2. Ifølge Talentworks er det best å sende inn jobbsøknaden mellom klokken 06.00 og 10.00.
Oct 27, 2017

Hvor lang tid tar det fra søknadsfrist til intervju? ›

Alle som er aktuelle for intervju til en stilling bør forvente å høre fra arbeidsgiver i løpet av en ukes tid etter søknadsfristen.

Hva er viktig å ha med i en CV? ›

En CV bør inneholde:
 • Personlige data. Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post og fødselsdato.
 • Utdanning. Lag en oversikt over skolene du går og har gått på. ...
 • Jobberfaring. Har du hatt jobb før, for eksempel i arbeidsuka? ...
 • Annen erfaring. ...
 • Kurs. ...
 • Språkkunnskaper. ...
 • IT-kunnskaper. ...
 • Fritidsinteresser.

Hvordan svare på en søknad? ›

Send en hyggelig "tusen takk for din søknad" og bekreft at de nå ligger til vurdering blant de andre søkerne. Kandidaten vet nå at søknaden har kommet frem til rette vedkommende og vil bli lest og behandlet. Når du har oversikt over søknadsbunken, send beskjed om når de kan forvente svar.

Hva er et søknadsbrev? ›

Et søknadsbrev sender du sammen med din CV når du søker på en jobb. Søknadsbrevet er en detaljert beskrivelse av deg selv hvor du forklarer hvorfor du er den rette personen for jobben du søker. Det er viktig at ditt søknadsbrev og CV er tilpasset den stillingen du søker slik at de utfyller hverandre.

Hvordan følge opp en jobbsøknad? ›

Ring før du skriver søknaden, dersom du må avklare ting som du opplever uklart i stillingsutlysningen. Ring din fremtidige arbeidsgiver for å følge opp jobbsøknaden, om du vil vise at du tar initiativ. Ring om du ikke fikk drømmejobben, men ønsker feedback som gjør at du stiller sterkere neste gang.

Hvordan presentere seg selv skriftlig? ›

Her er noen tips til hva som bør inkluderes i en presentasjon av seg selv:
 1. Kort presentasjon om deg selv og bakgrunnen din (alder, bosted, utdanning etc.)
 2. Fortell litt om tidligere arbeidsoppgaver du har mestret godt.
 3. Fokuser på hvilken kompetanse du innehar.
 4. Fortell om hvorfor du er motivert for jobben.
Dec 4, 2020

Hva er CV definisjon? ›

CV er en forkortelse av det latinske ordet curricilum vitae, som kan oversettes til «livets løp». Det er et sammendrag av utdannelsen din, arbeidserfaring og annen kompetanse du sitter på, som for eksempel språkkunnskaper eller fullførte kurs.

Skal man ha søknad og CV i samme dokument? ›

Selv om det ofte står i stillingsutlysning «send CV» er ikke dette synonymt med at du skal droppe søknaden. Legg ved en kortfattet og tilpasset søknad med CV. Det er ulik praksis blant arbeidsgivere hva som blir lest først, derfor må alltid både CV og søknad være med.

Hvordan skriver man et godt resume? ›

Et gjennomtenkt resumé, fokusert mot den jobben du søker idag skal fortelle din historie - og skal samtidig vektlegge essensen av din kompetansen for jobben. Ditt resumé representerer det førsteinntrykk arbeidsgiveren får av deg. Sørg for at det er den beste refleksjon av dine mål, styrker og prestasjoner.

Hvorfor vil du ha denne jobben? ›

Når du svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha jobben, bør du dele relevante og spesifikke detaljer om hvordan din bakgrunn, erfaring, talenter, interesser, utdanning og andre egenskaper som gjør at du passer godt inn i denne jobben og i bedriften, råder Kelly.

Hva gir indre motivasjon? ›

Indre motivasjon oppstår når tre grunnleggende menneskelige behov oppfylles: behovet for autonomi (selvbestemmelse), kompetanse og tilhørighet. Oppgaven bør altså være utformet på en måte som gir mest mulig frihet i framgangsmåten.

Hvorfor har du lyst til å jobbe hos oss? ›

For eksempel kan du si: «Gjennom jobben som X i firmaet X utviklet jeg evnen til å finne nyskapende og kostnadseffektive løsninger på utfordringer jeg vet at din bedrift har, eller kan, møte. Det er en av grunnene til at jeg tror jeg ville være en god ressurs for bedriften.»

Hva skal man skrive om seg selv i en CV? ›

Bruk profilen for å nevne ferdigheter du har i tillegg til dine profesjonelle, slik som din evne til å kommunisere godt. Husk å legge til et eksempel, akkurat som har gjort for dine personlige egenskaper. Til slutt skal profilen din nevne relevant erfaring du har i relatert arbeid.

Hva skal jeg skrive på nøkkelkvalifikasjoner? ›

Dette bør du ha med når du beskriver dine nøkkelkvalifikasjoner:
 1. Utdanningen som kvalifiserer deg som søker. ...
 2. Hvor lang erfaring du har.
 3. Hva som er din kjernekompetanse – som arbeidsgiver trenger. ...
 4. Hvilke arbeidsmetoder, verktøy eller virkemidler du benytter for å få resultater. ...
 5. Hva som er dine personlige ferdigheter.

Kan man søke på en stilling etter søknadsfrist? ›

I prinsippet kan du sende inn en søknad etter utløpt frist. Dette fordi arbeidsgiver gjerne skal ha noen dager på seg til å se gjennom søknadene etter utløpt frist. Det er imidlertid best å sende inn en jobbsøknad før fristen, siden dette sikrer deg en plass i bunken av jobbsøkere.

Hvordan skrive søknad på jobb som ikke er utlyst? ›

Gjør et grundig forarbeid på egne ønsker og muligheter. Når du har innsikt i egen kompetanse, er det enklere å presentere hva du kan tilby ny arbeidsgiver. Det handler om å vise verdien av dine erfaringer og kunnskap. Mange fokuserer kun på egne ønsker, og ser ikke sin egen profil ut fra arbeidsgivers behov.

Hva vil det si å sende en åpen søknad? ›

En åpen søknad kan ses på som en allmenn søknad du sender til en bedrift, men ikke på en spesifikk utlyst stilling. Når du sender en åpen søknad blir det veldig mye viktigere å forklare hvorfor du er interessert i å arbeide for akkurat denne bedriften.

Hvordan levere en åpen søknad? ›

Når du sender en åpen søknad, har du to valg: Sende den uannonsert, for eksempel som vedlegg i en hyggelig e-post du sender til daglig leder. Eller kontakte bedriften først og presentere deg og spørre om de vil ta i mot en åpen søknad.

Hva er attraktive egenskaper? ›

- God kommunikasjon, humor, god økonomi/orden på livet, empatisk, omgjengelig og omsorgsfull er slike eksempler, forteller familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog i Sandnes, Kate Elin Søyland, til KK.

Hva er dine negative sider intervju? ›

Fortell om noen svakheter du har, men nevn samtidig hva du gjør for å forbedre disse. Du kan gjerne nevne konkrete eksempler på tiltak du har satt i gang. Kan dine negative sider komme til nytte? Da kan du i løpet av intervjuet vri de negative sidene over til å ha noe positivt i seg.

Hva er egenskap enkelt forklart? ›

Egenskap er et kjennemerke som gjør en ting forskjellig fra andre.

Hva er personlige ferdigheter? ›

Personlige ferdigheter setter deg i stand til å kommunisere effektivt med andre, gi uttrykk for hva du mener og føler, og lede deg selv på en god måte. Dine personlige ferdigheter former ikke bare hvordan du arbeider, men også hvordan du mestrer livet fra dag til dag.

Hva er mine nøkkelkvalifikasjoner? ›

Nøkkelkompetanse og nøkkelkvalifikasjoner er to begreper som ofte blir brukt når man snakker om styrker. Nøkkelkompetansen din er de erfaringene, den kunnskapen og de ferdighetene du har som veier tyngst hos arbeidsgiver. Det handler om hva som er mest relevant med tanke på de jobbene du søker.

Er det lov å spørre om lønn på intervju? ›

Det kan du gjerne spørre om det under det første intervjuet, så lenge det ikke virker rart utfra situasjonen. Mange arbeidsgivere som rekrutterer, vil ha bevissthet om Teknas lønnsstatistikk. Utfra det vil de også være i stand til å gi en pekepinn på hvordan lønnsnivået er hos dem.

Hva er dine sterke sider eksempler? ›

Velg noen av dine mest vesentlige styrker som kreves for rollen og gi eksempler på prestasjoner. Styrker kan inkludere evnen til å lære fort, arbeide under press, gjøre flere ting på en gang, samarbeide med andre eller jobbe selvstendig.

Hva er mine svake sider eksempler? ›

De ovennevnte er svake egenskaper, men du kan også eventuelt nevne andre svake sider som:
 • Mangler erfaring.
 • Mangler formell kompetanse.
 • Alder?
 • Språk (hvis du er fremmedspråklig)
 • IT kunnskaper.

Hvordan skrive motivasjon i jobbsøknad? ›

Få fram motivasjonen din

Sett deg ned og tenk over hvorfor du vil ha jobben og vær ærlig på det. Ofte kan den ærlige motivasjonen virke “teit”, men det gjør at søknaden blir mer troverdig, sier Silje. Motivasjonen din skal vise at du virkelig vil ha jobben og at du trives med de oppgavene stillingen innebærer.

Hvordan vil du beskrive din motivasjon for jobben? ›

Fortell hvorfor du er motivert for jobben

Gi gjerne uttrykk for at du er interessert i stillingen, selv om du kanskje tenker at det er en selvfølge. I tillegg til faglige forutsetninger, utviklingspotensial og hvem du er som person, vil det være viktig for intervjuer å finne en som er motivert for jobben. Vær tydelig!

Hvordan få en bra presentasjon? ›

Syv tips til bedre presentasjoner
 1. JOBB MED STEMMEN DIN: Tonefallet ditt er viktig når du skal presentere noe. ...
 2. FINN ENERGIEN: ...
 3. BRUK TID PÅ INNLEDNINGEN: ...
 4. FINN «VENNER» I PUBLIKUM: ...
 5. TENK PÅ SCENEATFERDEN DIN: ...
 6. KJENN DINE BLINDSONER: ...
 7. VÆR TRYGG, VÆR AUTENTISK:
May 10, 2019

Hvordan starte en god presentasjon? ›

Bruk bilder som relaterer seg til temaet du snakker om. Et bilde er enklere å huske enn ord og gir publikum en visuell «knagg» å lenke temaet du snakker om opp til. Bruk stikkord – unngå hele setninger. Mye tekst på en slide gjør at publikum leser det som står i stedet for å høre på det du sier.

Hvordan roe nervene før en presentasjon? ›

Spør om å få øve deg foran dem. Kanskje er det litt flaut, men du får øvd deg skikkelig på det å kjenne på nervøsiteten. Når nervøsiteten kommer, stopp opp og pust dypt inn og ut noen ganger. Kanskje hjelper det også med et par minutters «time-out» der dere snakker om andre ting, før du fortsetter med fremføringen.

Hva er et søknadstekst? ›

En søknadstekst skal gi uttrykk for hvorfor du søker stillingen, og akkurat hva du kan bidra med. Det kan være enklere sagt enn gjort. Les videre for å få bedre innsikt i hvordan du skriver nettopp en søknadstekst!

Videos

1. Hva er en metafor?
(Rasmus Rimestad)
2. Slik skriver du jobbsøknad
(University of Stavanger on YouTube)
3. Skriv en Proff Jobbsøknad
(JOBB ER GØY)
4. Jobbsøknad Vs Åpen Søknad
(JOBB ER GØY)
5. Hvordan skrive #jobbsøknad?
(Maren Engelschiøn)
6. Proff Jobbsøknad På En Stilling
(JOBB ER GØY)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 09/07/2023

Views: 5569

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.